Kotłownia Rezerwowo-Szczytowa nr 2 – inwestycja zwiększająca ekologiczność gdyńskiej elektrociepłowni

Najstarszy budynek produkcyjny elektrociepłowni PGE w Gdyni, w którym od lat 70. XX wieku funkcjonowały kotły mazutowe, doczekał się gruntownej przemiany. W jego miejscu postawiono nowoczesną Kotłownię Rezerwowo-Szczytową nr 2. W jej skład wchodzi trzy kotły wodne, przeznaczone do spalania oleju i gazu, o mocy 30 MW każdy.

Ta inwestycja pozwoli na znaczące zmniejszenie konsumpcji paliwa węglowego – aż o 20 tysięcy ton rocznie. Skutkiem tej zmiany będzie wyeliminowanie potrzeby dostarczania do Gdyni 330 wagonów z węglem. Zaniechanie użytkowania kotła węglowego ma wpływ także na poprawę jakości powietrza, co jest istotne dla mieszkańców miasta.

W pierwszym etapie realizacji tego projektu, gdy kotły będą napędzane lekkim olejem, można oczekiwać znacznej redukcji emisji szkodliwych substancji. Planowane obniżenie wynosi: 88 procent dla tlenków siarki, 67 procent dla tlenków azotu i 90 procent dla pyłów. W drugim etapie, kiedy to kotły będą spalać gaz, redukcja emisji będzie jeszcze większa. Stosowanie gazu jako paliwa docelowego w ramach tej inwestycji zakładane jest w Elektrociepłowni Gdyńskiej na rok 2026. Koszty związane z tą inwestycją wyniosły 40 milionów złotych.