Przyszłość Rumi: inwestycje na poziomie 60 milionów złotych planowane na rok 2024

Nadchodzący 2024 rok zapowiada się jako okres intensywnych inwestycji w Rumii. Władze miasta przedstawiły ambitne plany, które zawierają budowę gminnego żłobka i przedszkola, renowację układów drogowych i kreowanie nowych obiektów sportowych przy placówkach edukacyjnych. Ponadto, w planach jest utworzenie nowego miejsca dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W grudniu, podczas spotkania Rady Miejskiej Rumi, został zatwierdzony projekt budżetu na nadchodzący rok. Zgodnie z przyjętym dokumentem, do kasy miasta mają wpłynąć fundusze na poziomie blisko 312 milionów złotych. Wydatki zostały oszacowane na suma nieco mniejszą – około 307 milionów złotych. Z tych środków, co najmniej 62 miliony mają być skierowane na inwestycje.

Rumski samorząd planuje przeznaczyć ponad 13 milionów złotych na wykupienie gruntów oraz realizację działań mających na celu poprawę jakości dróg gminnych i powiatowych. W ramach tych działań przewiduje się między innymi przebudowę ronda im. Jana Pawła II, utworzenie ulicy Oliwskiej oraz modernizację szeregu istniejących już ulic jak Gdańska, Kostki-Napierskiego, Prusa, Żeromskiego, Sienkiewicza, Roszczynialskiego, Zbychowska, Piłsudskiego i Górnicza.

W planach jest także utworzenie nowego parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 na ulicy Świętojańskiej oraz zakończenie projektowania parkingu przy ulicy Świętopełka. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, powstaną nowe sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego, Partyzantów i Mostowej oraz na ul. Kamiennej. Dodatkowo, miasto planuje wybudować bitumiczną ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Kosynierów – od ul. Wyspiańskiego aż do Centrum Handlowego Auchan.