Gdynia rozbudowuje infrastrukturę: budowa wiaduktu nad liniami kolejowymi przy ulicy Puckiej

Urząd Miasta w Gdyni przekazał informacje dotyczące postępu prac przy budowie wiaduktu drogowego na ulicy Puckiej. Budowa tego obiektu inżynierskiego znajduje się już w tak zaawansowanym etapie, że konstrukcja „wisząca” nad torami linii kolejowych 201, 228 oraz grupą torów stacji Gdynia Port jest już widoczna od strony ulicy Przemysłowej położonej na północ od miejsca inwestycji.

Jednocześnie ekipa budowlana zakończyła prace związane z wznoszeniem murów na podejściu do wiaduktu od strony południowej. Na stronie północnej natomiast nadal trwają prace przy budowie nasypu i towarzyszących mu murów.

Bartłomiej Austen, pełniący funkcję wiceprezydenta Gdyni, podkreśla, że nowy wiadukt drogowy na ulicy Puckiej, o długości 185 metrów i szerokości przekraczającej 18 metrów, będzie istotnym elementem lokalnej infrastruktury. Ma on bowiem prowadzić ponad liniami kolejowymi 201 i 228 oraz grupą torów stacji Gdynia Port, ulokowanymi na północ od ulicy Przemysłowej.

Na wiadukcie znajdą się dwa pasy ruchu, 1,5 metrowy chodnik dla pieszych oraz ścieżka rowerowa. To zdecydowanie ułatwi dojazd do północnych dzielnic Gdyni dla kierowców, pieszych i rowerzystów, jednocześnie poprawiając ich bezpieczeństwo. Austen zwraca uwagę, że mieszkańcy już teraz mogą korzystać z nowo wybudowanej infrastruktury drogowej (odcinek ul. Żarnowieckiej i tzw. droga G-H), która powstała w ramach tego samego projektu.