Inwestycja drogowa w Gdyni: Rozwój infrastruktury ulicy adm. J. Unruga

W Gdyni trwa dynamiczna modernizacja ulicy adm. J. Unruga – jednym z największych projektów inwestycyjnych realizowanych obecnie na terenie północnej części tego miasta. Początek prac na tej trasie miał miejsce w grudniu 2023 roku i aktualnie skupia się na pracach rozbiórkowych oraz wymianie gruntu w okolicach skrzyżowania z ulicą Kwiatkowskiego.

Jak zapowiada Arkadiusz Trzeciak, kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gdyni, już w czerwcu 2024 roku kierowcy mogą spodziewać się kolejnych zmian w organizacji ruchu drogowego na tej drodze. Na ten moment prace skoncentrowane są na przygotowaniach podbudowy pod chodniki i ścieżki rowerowe, a także prowadzenie robót brukarskich, które obejmują montaż oporników, obrzeży i nawierzchnia chodnika na odcinku wzdłuż stacji paliw znajdującej się pośród rozbudowywanego odcinka drogi.

Trwają również prace związane z budową nowego wodociągu, który będzie znajdować się przy południowej jezdni ul. Unruga. Montowane są także ramy i pokrywy studzienek teletechnicznych w miejscu, gdzie planowane jest rondo. Przy skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego i ul. Unruga prowadzone są prace przy przełożeniu sieci gazowej, a na obszarze skrzyżowania trwa budowa kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej.