Nadchodzące negocjacje dotyczące oczekiwanych podwyżek płac dla pracowników GAiT

30 listopada, przewidziane jest spotkanie pomiędzy zarządem spółki a przedstawicielami związku zawodowego GAiT. Celem dyskusji jest zaprezentowanie przez związkowców postulatów pracowniczych odnośnie zwiększenia wynagrodzeń. Warte uwagi jest to, że problematyka podniesienia płac dla pracowników transportu miejskiego była poruszana również na terenie Gdyni, gdzie zakończono rozmowy poprzez zawarcie porozumienia z przedstawicielami trzech różnych spółek.

Ważne jest przypomnienie, że kwestia wzrostu pensji dla motorniczych i kierowców GAiT powróciła do dyskusji na początku listopada. Wynikało to ze spotkania pracowników z reprezentacją związków zawodowych.

Pracownicy komunikacji miejskiej działający w Gdańsku wyrażają swoje oczekiwanie odnośnie wyższej podwyżki od tej zagwarantowanej umową przewozową. Zwłaszcza że umowa ta gwarantuje tylko wzrost płac o wskaźnik inflacji, który w bieżącym roku wynosi 12%. Jednakże motorniczy i kierowcy GAiT mają nadzieję na podwyżkę sięgającą 25%.

Są świadomi, że może to być duże wyzwanie dla zarządu spółki, aby znalezienie takich środków w budżecie. Dlatego też jako alternatywne rozwiązanie sugerują przeniesienie tych funduszy z budżetu przeznaczonego na premie.