Planowane odstrzały dzików na terenie Gdyni i Sopotu do końca grudnia w celu zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń

Na obszarze lasów państwowych i komunalnych, które znajdują się w granicach administracyjnych miast Gdynia i Sopot, planowane jest odstrzelenie dwudziestu dzików. Takie działania mają nastąpić zgodnie z rozporządzeniem wydanym w końcówce listopada przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni. Cele tych działań to zapobieganie możliwości rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń.

Już wcześniej, podczas wiosennego sezonu, doszło do wydania decyzji o konieczności przeprowadzenia odstrzałów sanitarnych dzików na tym obszarze. Osobą, która podjęła taką decyzję był wojewoda pomorski.

Działania te są kontynuacją wcześniejszych odstrzałów, które miały miejsce do listopada i których wykonanie nadzorował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni. Podczas tych operacji, na terenie Gdyni udało się odstrzelić 67 dzików, natomiast na terenie Sopotu – 25. Mimo tych działań, zdaniem ekspertów liczba odstrzelonych dzików jest nadal niewystarczająca.