Próba znalezienia wykonawcy projektu rewitalizacji placu Konstytucji w Gdyni zakończyła się niepowodzeniem

Pierwsza próba skontraktowania firm do realizacji projektu renowacji placu Konstytucji w Gdyni nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Władze miasta szacowały koszt projektu na prawie pół miliona złotych, ale najniższa z dwóch złożonych ofert była o połowę wyższa. Teraz, w połowie grudnia, planowane jest otwarcie drugiego konkursu na przetarg.

Władze Gdyni od długiego czasu pracują nad planami zmian na placu Konstytucji, jednak do tej pory postęp nie był wystarczająco duży, aby zauważyć znaczące różnice.

Wsparcie dla tych zmian nabrało tempa w październiku, kiedy urzędnicy miejski ogłosili przetarg na opracowanie projektu opartego na idei, którą wcześniej opracowali.