Problemy z dzikami trwają od dwóch tygodni: zwierzęta przewracają kontenery i niszczą samochody

Od dwóch tygodni mieszkańcy borykają się z problemem dzików, które regularnie przewracają śmietniki i powodują uszkodzenia pojazdów. Problem ten występuje praktycznie co dwa dni, a mimo zgłaszania incydentów odpowiednim instytucjom, nie podjęto jak dotąd żadnych działań mających na celu jego rozwiązanie.

Zaniepokojeni mieszkańcy wielokrotnie informowali o zaistniałej sytuacji różne jednostki, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, straż miejską, centrum kryzysowe w Gdyni oraz policję. Niestety, mimo licznych zgłoszeń, nie zauważono żadnej reakcji ze strony tych instytucji. Sytuacja ta nie tylko utrudnia życie mieszkańcom, ale także naraża ich na straty materialne związane z uszkodzeniami pojazdów.