Wpływ polskich terminali przeładunkowych na finanse Skarbu Państwa w 2023 roku

Terminale przeładunkowe w trzech kluczowych polskich portach morskich, czyli Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie-Świnoujściu, przyczyniły się do znacznego wzrostu przychodów Skarbu Państwa w 2023 roku. Zebrano łącznie 9,92 mld zł z tytułu VAT, cła i akcyzy. Eksperci przewidują, że wprowadzenie Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz realizacja projektu znanego jako Trójport mogą w przyszłości dodatkowo zwiększyć te wartości.

Polski Instytut Transportu Drogowego dokonał analizy i ocenił wpływy Skarbu Państwa generowane przez największe terminale przeładunkowe w Polsce. Polska, ze względu na swoje strategiczne położenie geograficzne, rozbudowaną infrastrukturę portową i otwartość na handel, jest punktem wejścia do Unii Europejskiej dla wielu rodzajów towarów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, cła, VAT i akcyzy są często uiszczane w pierwszym kraju unijnym, do którego produkty dotrą. W efekcie, terminale przeładunkowe generują dla państwa znaczne przychody, jak pokazał rok 2023.

Ze względu na cło, VAT i akcyzę Skarb Państwa zarobił 6,645 mld zł w porcie w Gdańsku, 1,926 mld zł w Gdyni i 0,695 mld zł w Szczecinie-Świnoujściu. Kolejny terminal przeładunkowy w Małaszewiczach przekazał do Skarbu Państwa 0,605 mld zł, a terminal cargo na lotnisku Okęcie zasilił budżet państwa kwotą 2,374 mld zł. Łączne przychody z tych pięciu miejsc wyniosły 12,245 mld zł. Oznacza to spadek o 22% w porównaniu do rekordowego roku 2022, jednak nadal jest to istotna część budżetu państwa.