Propozycje Gdyńskiego Dialogu na wprowadzenie zmian w systemie płatnego parkowania w Gdyni

Proponowane przez Gdyński Dialog zmiany w ramach systemu płatnego parkowania w Gdyni obejmują takie udogodnienia jak: darmowy parking o niedzieli, możliwość bezpłatnego postoju na pół godziny, nieodpłatne miejsca parkingowe przy cmentarzu Witomińskim oraz możliwość otrzymywania informacji o wystawionym mandacie za pośrednictwem poczty.

Pomysły te zostały przedstawione przez Gdyński Dialog na placu Górnośląskim – miejscu, które od dłuższego czasu jest polem dyskusji dotyczącej wprowadzenia płatnych miejsc parkingowych. Mieszkańcy i przedsiębiorcy działający w tym obszarze wyraźnie sprzeciwiają się takiej inicjatywie.

Dawid Biernacik, który zarówno mieszka, jak i pełni funkcję radnego w dzielnicy Orłowo, a także jest kandydatem do rady miasta z ramienia Gdyńskiego Dialogu, mówi otwarcie: „Plac Górnośląski to miejsce, gdzie najbardziej doskwiera nam obecna strefa płatnego parkowania. Jego mieszkańcy i lokalni biznesmeni mają jednoznacznie negatywną opinię na ten temat. Uważają, że obecny system praktycznie niszczy handel na tym obszarze i służy wyłącznie jako źródło dodatkowych dochodów dla miasta. Godziny funkcjonowania strefy płatnego parkowania nie są w żaden sposób powiązane z godzinami pracy okolicznych sklepów, ponieważ opłaty za parkowanie naliczane są nawet po ich zamknięciu.”

Biernacik podkreśla również: „Potrzebujemy możliwości krótkiego, bezpłatnego postoju o długości pół godziny, który umożliwi szybkie zrobienie zakupów. Zasada traktowania całego Orłowa jako jednolitej strefy płatnego parkowania to czysty absurd. Turystyczna część dzielnicy to zupełnie różne wyzwania niż plac Górnośląski.”