Reaktywacja sprzedaży terenu o powierzchni niemal 2 hektarów w Orłowie: trzecia próba Gdyni

Zdaje się, że mamy do czynienia z powrotem sprawy dotyczącej możliwej sprzedaży niemal dwóch hektarów ziemi położonej w miejscu, gdzie krzyżują się ulice Wrocławska i Folwarczna w Orłowie. Miasto Gdynia już dwukrotnie – w latach 2019 oraz 2021 – usiłowało odnaleźć kupca na ten teren, który graniczy bezpośrednio z hotelem Quadrille. Ceny wywoławcze w obu próbach wynosiły kolejno 26 milionów oraz 23 miliony złotych.

Niewątpliwie interesujące jest położenie działki o łącznej powierzchni 1,8 hektara – znajduje się tuż obok dawnej rezydencji przekształconej na hotel oraz otaczającego go parku. O historii tych miejsc pisaliśmy niedawno w naszym cyklu dedykowanym trójmiejskim willom.

Miasto ma zamiar sprzedać teren, który niegdyś stanowił część zespołu pałacowo-parkowego i jest wpisany do rejestru zabytków. Władze miasta uzyskały jednak kilka lat temu zgodę konserwatora zabytków na sprzedaż tej nieruchomości.

Dzisiaj, ta częściowo ogrodzona działka wydaje się być zaniedbana – jej powierzchnię pokrywają krzewy i drzewa, ale nie jest ona w żaden sposób uporządkowana. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przyjęto dla tego obszaru w 2017 roku, istnieje możliwość budowy tutaj niewielkiej zabudowy mieszkalnej, składającej się z budynków oferujących nie więcej niż osiem mieszkań.