Nowa era dla Dworca Kolejowego Jurata: PKP SA zapowiadają gruntowną przebudowę

Spółka PKP SA podjęła decyzję o przeprowadzeniu przetargu na kompleksowy proces rozbiórki i następnej odbudowy dworca kolejowego w Juracie. Estymowany czas realizacji przewidzianych działań wynosi nieco ponad rok.

Aktualna struktura dworca zostanie zdemontowana, a w jej miejsce powstanie nowy, jednokondygnacyjny budynek przylegający bezpośrednio do peronu. Projekt zakłada zintegrowanie w strukturze budynku wieży zegarowej. Pod względem stylistycznym, obiekt ma reprezentować nowoczesne tendencje architektoniczne, przy czym kolorystyka elewacji będzie nawiązywać do otaczającego go środowiska.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano utworzenie zamkniętej poczekalni, toalet dostępnych dla wszystkich użytkowników, pomieszczenia handlowego oraz letniej poczekalni, która znajdzie się pod wiatą o imponujących rozmiarach. Wraz z bryłą budynku, zadaszenie ma tworzyć spójną całość wizualną. Główne wejście do budynku zaplanowano w jego centralnej części, do której prowadzić będzie główna aleja parku.

W projekcie uwzględniono także uporządkowanie przestrzeni wokół dworca, co obejmuje utworzenie skweru (woonerfu). W bezpośrednim sąsiedztwie budynku przewidziano miejsca na foodtrucki.

Czas na składanie ofert przez potencjalnych wykonawców wyznaczono na 8 kwietnia. W procesie selekcji najważniejszym kryterium będzie cena. Prace mają potrwać 60 tygodni, co przekłada się na okres około 13-14 miesięcy. Projekt dokumentacji przygotowały wspólnie firmy Poleko Budownictwo i Archdeco architecture.