Spotkanie dzielnicowych z Juraty z młodymi strażakami w Helu – podkreślanie znaczenia współpracy służb i edukacji

W Helu, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, odbyło się niecodzienne spotkanie. Młodzi druhowie ze Straży mieli okazję porozmawiać z dzielnicowymi z Juraty. Celem rozmów była dyskusja na temat znaczenia współdziałania pomiędzy Policją a Strażą Pożarną. Funkcjonariusze mający codziennie do czynienia z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie Juraty, przekazywali swoje doświadczenia. Podkreślali, jak kluczowa jest edukacja oraz odpowiednie postępowanie, które może prowadzić do wyboru kariery w służbach porządkowych – jako strażak czy policjant.

Młodzi strażacy z Helu mogli spędzić sobotę w towarzystwie dzielnicowych z Komisariatu Policji w Juracie. Gościnność Ochotniczej Straży Pożarnej stanowiła tło dla spotkania zorganizowanego na zaproszenie młodzieżowej drużyny OSP.

Dzielnicowi z Juraty podczas tego nietypowego spotkania przybliżyli młodzieży zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa – zarówno w domu, na drodze, jak i w sieci. Omówili też, jakie są odpowiednie reakcje na różnego rodzaju zagrożenia. Policjanci podzielili się z młodymi ludźmi przykładami zdarzeń i postaw młodzieży, które mogą być oznaką demoralizacji. Zwrócili uwagę na konsekwencje czynów karalnych oraz omówili regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania i resocjalizacji nieletnich. Dodatkowo, młodzi strażacy mieli okazję poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy poprzez interaktywną prezentację.