Uchwalenie budżetu Sopotu na 2024 rok

W czwartek, radni miasta Sopot podjęli decyzję o uchwaleniu budżetu na nadchodzący rok. Decyzja ta została podjęta z wyprzedzeniem, w związku z przewidywanym, potencjalnym wyborem Jacka Karnowskiego do parlamentu w najbliższych niedzielnych wyborach i przewidywanym przejęciem kontroli nad miastem przez zarząd komisaryczny.

Mimo niezadowolenia i krytyki ze strony części radnych opozycji, to jest konkretnie od radnych Prawa i Sprawiedliwości, budżet został przyjęty praktycznie jednomyślnie. Głosowanie zakończyło się wynikiem 15 głosów „za” i 3 głosy „przeciw”.

Dokument budżetowy przewiduje dochody na następny rok w wysokości 453 619 400 zł. Plany wydatków są znacznie wyższe i wynoszą 560 061 800 zł, z których aż 20,55 procent jest przeznaczone na inwestycje.

Główne kategorie wydatków bieżących w budżecie Sopotu na rok 2024 to: edukacja i oświata, które zajmują 20,81 procent budżetu; gospodarka komunalna, która stanowi 14,57 procent; pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin, które są planowane na poziomie 11,80 procent; administracja, w tym remont urzędu, na który przeznaczono 10,34 procent budżetu; gospodarka mieszkaniowa, która ma zająć 9,76 procent budżetu; transport – 9,18 procent; kultura – 6,69 procent; oraz sport i turystyka – 5,33 procent.