Nowy aparthotel w Juracie. Czy miejska infrastruktura to wytrzyma?

Jurata to urocza nadmorska miejscowość, gdzie nawet w pełni sezonu czujesz spokój i ciszę. W regionie zaczyna się jednak budować coraz więcej hoteli i apartamentowców. Czy Jurata podzieli los innych małych miejscowości?

Chodzi o problemy z jakością powietrza, komunikacyjne oraz wociągowo- kanalizacyjne. Zwiększony ruch samochodowy niesie za sobą ogromną ilość spalin i stanie w ciągłych korkach. Bez rozsądnie rozbudowanej infrastruktury może być ciężko o pozostawienie Juraty w obecnym charakterze. Małe, ciche i spokojne miejsce może pozostać już tylko wspomnieniem.

Kolejna rzecz, to wydolność wodno — kanalizacyjna. Kiedy przed laty w miasteczku była budowana oczyszczalnia ścieków oraz linia wodociągowa, nie zakładano, że w rejonie powstaną nowe hotele spełniające najwyższe standardy. Obecnie coraz więcej podłączeń do istniejącej już linii może ją w dużej mierze przeciążyć.

Ostatnia rzecz to problemy komunikacyjne. Aby dojechać do Juraty, niezbędny jest własny środek transportu. Linie autobusowe oraz pociągi poza sezonem mają o wiele za mało kursów w stosunku do ilości mieszkańców.

Oby jak najwięcej budowało się nowych miejsc dla turystów w Juracie, jednak z dbałością o infrastrukturę i środowisko naturalne!