Stare plany usteckiego portu przekazane do Urzędu Morskiego w Gdyni – wsparcie dla nowych inwestycji

Użytkownicy ze skupiającej pasjonatów Grupy Ustka przeszukali swe archiwa i zdecydowali się podzielić z Urzędem Morskim w Gdyni swoimi zbiorami zawierającymi starodawne plany portu usteckiego. Ten bezcenny gest nastąpił w kluczowym momencie, kiedy to Urząd Morski właśnie sfinalizował umowę z firmą odpowiedzialną za projektowanie nowych falochronów. Wynikło jednak, że brakowało im zabytkowych dokumentów z XIX i początków XX wieku.

Magdalena Kierzkowska, pełniąca funkcję rzecznika prasowego w Urzędzie Morskim w Gdyni, nakreśliła perspektywę nadchodzących zmian. Poinformowała, że podpisana umowa dotyczy wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej renowacji starych, mających ponad sto lat, falochronów w Porcie Ustka. Planowana modernizacja obejmie falochron zachodni i wschodni oraz Nabrzeże Pilotowe. Przewiduje się też odbudowę ostrogi przy falochronie zachodnim i remont istniejącego systemu oświetlenia nawigacyjnego.

Na ogłoszony przetarg odpowiedziało pięciu potencjalnych wykonawców. Najatrakcyjniejszą ofertę zaproponowała gdańska Pracownia Projektowa Budownictwa Hydrotechnicznego Aquaprojekt Sp. z o.o. Wartość zawartej umowy wynosi 277 980 zł, a jej zakres obejmuje przygotowanie dokumentacji budowlanej, technicznej i branżowej. Wybrany wykonawca na realizację tego zadania ma czas cztery miesiące.

Nowy projekt remontu falochronów i nabrzeża uwzględnia możliwość przyszłego podniesienia głębokości technicznej i projektowej przy falochronach do poziomu siedmiu metrów. Związane jest to z drugą inwestycją planowaną w Ustce – budową portu zewnętrznego.