Wsparcie finansowe w wysokości ponad 20 mln złotych dla gmin i powiatów z terenu Powiatu Puckiego

Projekty różnego typu, w tym inwestycyjne, z terenu powiatu puckiego otrzymały wsparcie finansowe w postaci dofinansowania przekraczającego 20 milionów złotych. Środki te zostały przekazane przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, co formalnie potwierdzono poprzez podpisanie umowy. Ceremonia wręczenia czeków z funduszami odbyła się w biurach Starostwa Powiatowego w Pucku.

Umowa została podpisana, a promesy wręczone podczas oficjalnej ceremonii, która odbyła się 27 września 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku. Podczas tego wydarzenia ogłoszono również decyzje dotyczące trzech innych programów rządowych służących dofinansowaniu inwestycji lokalnych. Do tych programów należą: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Program Inwestycji Strategicznych – transza przeznaczona na tereny po PGR oraz kolejna transza tego samego programu w ramach Polskiego Ładu na renowację i rewitalizację obiektów zabytkowych.